Daily Archive: สิงหาคม 22, 2023

ล่องใต้ แลผ้าไทย.. งานย่านลิเภา.. สานต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

ท่ามกลางกระแส Soft Power ซึ่งเป็นความพยายามดึงจุดเด่นด้านด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่เศรษฐกิจชุมชน สังคมและประเทศชาติของเรา ตามแนวทางของรัฐ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“อควาเจด” นวัตกรรมสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวต้านโรคไวรัส สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ไบโอเทค-สวทช. ปฏิวัติวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนด้วย “อควาเจด” นวัตกรรมสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวต้านโรคไวรัสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย เปิดตัว “สาระความรู้เพื่อคนไทยปลอดจากภัยจักรยานยนต์”

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย เปิดตัว “สาระความรู้เพื่อคนไทยปลอดจากภัยจักรยานยนต์” ตีแผ่ปัญหามอร์เตอร์ไซค์ในประเทศไทยทั้งคนขี่ คนซ้อน คนซื้อ ไปจนถึงคนเดินเท้า เผยข้อมูลน่าตกใจ ค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]