Daily Archive: สิงหาคม 29, 2023

สสส.สานพลัง กทม.- ภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างการเรียนรู้วินัยจราจร

สสส.สานพลัง กทม.- ภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างการเรียนรู้วินัยจราจร “สวมหมวกกันน็อก 100% Save สมอง…ขับขี่ปลอดภัย ใกล้ไกลใส่หมวกกันน็อก”ช่วยลดอุบัติเหตุถึง 39% นำร่องในโรงเรียน 8 แห่ง สังกัด กทม. เมื่อว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

‘Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools’ กิจกรรมให้ความรู้การเงินการลงทุน เด็กไทย

Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools กิจกรรมสร้างเสริมความรู้การเงินการลงทุน ทักษะที่เด็กไทยต้องมี พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Online INVESTO …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศน.สืบสานโบราณราชประเพณี สร้างการรับรู้งานพิธีกฐินพระราชทาน

ศน.สืบสานโบราณราชประเพณี สร้างการรับรู้งานพิธีกฐินพระราชทาน รักษามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)

วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เจ เวนเจอร์ส จับมือ นิด้า MOU เตรียมผุดโปรเจ็คสร้างประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาจากมืออาชีพ 

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นำโดย นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จํากัด และ ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุข …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสว. จัด “SME Privilege Market” ณ ศูนย์ราชการฯ วันนี้ 1 ก.ย. 66

สสว. จัดงาน “SME Privilege Market” ชวน ชม ชิม ช้อป สินค้ามากกว่า 100 บูธ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อ SME หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัด “Northern Fruit Festival”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่เดินหน้าจัดงาน “Northern Fruit Festival” มุ่งกระจายไม้ผลภาคเหนือสู่ภูมิภาคอื่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดงานแสด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสว. จัดงาน “SME POWER UP” – International Top Thai SME Business Matching

สสว. จัดงาน “SME POWER UP” – International Top Thai SME Business Matching เดินหน้าผนึกหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ สสว. จัดงาน “SME POWER UP” – Internationa …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]