Category: Braking News

ภาพรวมค่าฝุ่น PM2.5 ไทยอยู่ระหว่าง 1 – 82 ug/m3 แนะสวมอุปกรณ์ป้องกัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 5 – 56 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 7,364 ล้านโดส ไทยฉีดกว่า 82 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 82,532,531 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,364 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 573.3 ล้านโดส โดยกรุงเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 กว่า78 ล้านโดส กทม.ฉีดวเข็ม 1 มากสุด 110.1%

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 78,656124 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,168 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 544.78 ล้านโดส โดยกรุงเท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่าง 1 – 38 ug/m3

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 4 – 34 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 75,710,277 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนฉีดวัคซีนแล้ว 75,710,277 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,040 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 522.1 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 72,812,483 โดส -ทั่วโลก 6,946 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 28 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 72,812,483 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,946 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 503.1 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 70 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 70,279,624 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,844 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 489.6 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วันที่ 23 ตุลาคม 69,923,540 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 23 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 69,923,540 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,825 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 485.4 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 – 30 ug/m3

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 3 – 30 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 65 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 65,677,794 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,674 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 456.97 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยัง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]