Daily Archive: มิถุนายน 4, 2022

สวทช. ยืนยันตรวจทดสอบ GT200 ตามหลักมาตรฐานสากล

สวทช. ยืนยันตรวจทดสอบ GT200 ตามหลักมาตรฐานสากล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยให้บริการ ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ชัชชาติ” เดินหน้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จับมือ สสส.-สธ-มหาดไทย 340 ภาคีเครือข่าย ดัน “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย”

“ชัชชาติ” เดินหน้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ย้ำ “การอ่านลงทุนน้อย ได้ผลเยอะ” จับมือ สสส.-สธ-มหาดไทย 340 ภาคีเครือข่าย ดัน “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” หยุดวิกฤติ Learning Loss พบเด็กไทย 1.1 ล้าน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]