Daily Archive: มิถุนายน 12, 2022

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย นวัตกรรม พร้อมโชว์ผลสำเร็จการวิจัย นวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย NRCT Open House 2022

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2020 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รมช.สาธารณสุข เปิดมหกรรม “เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” จันทบุรี ดึงพืชสมุนไพรจังหวัดช่วยขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” ให้ จ.จันทบุรี นำร่องสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ นำครัวไทยสู่ครัวโลก โดยนำสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดมาประกอบเป็นอาห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]