Daily Archive: มิถุนายน 5, 2022

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับ รพ.อุ้มผาง ชวนแบ่งปันยาเหลือใช้ ปี 5 ช่วยเหลือผู้ป่วยพื้นห่างไกล

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับ รพ.อุ้มผาง ชวนแบ่งปันยาเหลือใช้ ปี 5 ช่วยเหลือผู้ป่วยพื้นห่างไกล ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ร่วมกับโรงพยาบาลอุ้มผาง เชิญชวนร่วมบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]