Daily Archive: มิถุนายน 6, 2022

วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์

วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัตโนมัติ ผลิตปุ๋ยได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อช่ว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ทิชา” จี้ ถามการเมือง-กลุ่มแพทย์ ใครรับผิดชอบ ปล่อยกัญชาเสรี สร้างหลุมดำเด็กเยาวชนในสังคม

“ทิชา” จี้ ถามการเมือง-กลุ่มแพทย์ ใครรับผิดชอบ ปล่อยกัญชาเสรี สร้างหลุมดำเด็กเยาวชนในสังคมไทย ห่วงผลกระทบเด็ก-เยาวชนจากสารเสพติด ซัดหรือมองกัญชาเป็นสินค้าทางการเมือง นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ธพว. เปิดตัว ‘SME D Coach’ จับมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ส่ง “กูรูมืออาชีพ” ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงสนับสนุนจบครบในจุดเดียว

ธพว. เปิดตัว ‘SME D Coach’ จับมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาส่ง “กูรูมืออาชีพ” ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงการสนับสนุนจบครบในจุดเดียว