Daily Archive: มิถุนายน 10, 2022

วช. หนุน มศว. พัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน

วช. หนุน มศว. พัฒนามาตรฐานเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสินปลื้ม คนแห่จองเงินฝากเพื่อวัยเกษียณ วันเดียวจองสิทธิ์เต็มวงเงิน 7,000 ล้าน

ออมสินปลื้ม คนแห่จองเงินฝากเพื่อวัยเกษียณ วันเดียวจองสิทธิ์เต็มวงเงิน 7,000 ลบ. เตรียมเปิดให้จองรอบ 2 ชูบทบาทส่งเสริมการออม ขยายผลเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมเครือข่ายทุเรียน G.I. ปากช่อง เขาใหญ่ จัดงานเทศกาล “ทุเรียน G.I. ปากช่องเขาใหญ่” 15-16 ก.ค. 65 ณ ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมเครือข่ายทุเรียน G.I. ปากช่อง เขาใหญ่ จัดงานเทศกาล “ทุเรียน G.I. ปากช่องเขาใหญ่” 15-16 ก.ค. 65 ณ ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมกับเครือข่ายทุเรียน G.I. ปากช่อง เขาใหญ่ จัดงานเทศกาล “ทุเรียน G.I. ปากช่องเขาใหญ่” วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565 ณ ฟาร์มโชคชัย ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง  อ.ปากช่อง จ.นครรา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]