Daily Archive: มิถุนายน 15, 2022

วช.จัด “NRCT Open House 2022” ชี้แจงกรอบการวิจัย การจัดการความรู้การวิจัย-การใช้ประโยชน์ ประจำปี66

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมในงาน “NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. ปลื้มนักวิจัย-นักประดิษฐ์ไทย กวาดรางวัล 11 เวทีนานาชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย โดยมี ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.หนุนทีมวิจัยม.เกษตรถ่ายทอดเทคโนฯแปรรูปกล้วยแก้ปัญหากล้วยล้นตลาด เตรียมต่อยอดสร้างรายได้ชุมชน

วช.หนุนทีมวิจัย ม.เกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยเพิ่มมูลค่า ช่วยแก้ปัญหากล้วยล้นตลาด พร้อมต่อยอดขยายผลสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปฏิทินข่าว…เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เชิญผู้ประกอบการร่วมงานเสวนา “World Business Angel Investor Week 2022” รูปแบบออนไลน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ด้านเศรษฐกิจ-การเกษตร ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จ NRCT Open House 2022

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]