Daily Archive: มิถุนายน 30, 2022

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย-จีน Q3/65 สะท้อนผู้ประกอบการกังวลชาติมหาอำนาจขัดแย้งยืดเยื้อราคาพลังงานสูงขึ้น

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย-จีน ไตรมาส 3/2565สถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อของชาติมหาอำนาจและราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น สร้างความกังวลสูงต่อผู้ประกอบการ คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาไตรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.หนุนทีมวิจัยมหิดล พัฒนาต้นแบบป้องกันปัญหาการข่มขืน กระทำชำเรา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อป้องก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช. จับมือ สรพ. พัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวพส. เตรียมจัดทำหลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง”

สวพส. เตรียมจัดทำหลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง” มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักและวิธีการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง จากเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาพื้นที่สูงขอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]